Przeterg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji balonowej żył płucnych wraz z użyczeniem kriokonsoli

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-471 Białystok, Fabryczna
 • Telefon/fax: tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
  Fabryczna 27
  15-471 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 8693550, 8694550, , fax. 858 693 566
  REGON: 50637922000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmswia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeterg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów krioablacji balonowej żył płucnych wraz z użyczeniem kriokonsoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cewniki do krioablacji balonowej - 35 sztuk w depozyt 6 szt., koszulka sterowalna do cewnika do krioablacji balonowej - 35 sztuk w depozyt - 6 szt., kabel połączeniowy elektryczny - 5 sztuk w depozyt 2 sztuki, kabel połączeniowy gazowy do cewnika do krioablacji - 35 sztuk w depozyt 6 sztuk, cewnik diagnostyczny do mapowania żył plucnych kompatybilny z cewnikiem do krioablacji balonowej 35 sztuk w depozyt 6 sztuk, kabel połączeniowy do cewnika do mapowania żył płucnych - 5 sztuk w depozyt 2 sztuki. W ramach oferty użyczenie kriokonsoli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną