Remont elewacji budynku nr 49 na terenie WT Łomża

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku nr 49 na terenie WT Łomża
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zbicie starych tynków, wymiana opaski wokół budynku szer. 50 cm, wymiana nawietrzaków, wymiana wrót stalowych z naświetlami, wymiana okien drewnianych na PCV, ,naprawa elewacji polegająca na wyrównaniu powierzchni i wykonaniu warstwy, wierzchniej z masy silikatowej typu baranek gr. - 1,5 mm, ułożenie chodnika z kostki betonowej, wymiana obróbek blacharskich w szczytach budynku i parapetów okiennych, roboty towarzyszące ogólnobudowlane, wymiana skrzynek rewizyjnych instalacji odgromowej, przełożenie zwodów pionowych instalacji odgromowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną