Remont pokoi w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku oraz remont pokoi i muru oporowego w Inspektoracie ZUS w Suwałkach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, , fax. 085 748 64 66
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokoi w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku oraz remont pokoi i muru oporowego w Inspektoracie ZUS w Suwałkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin na pcv (heterogeniczne i homogeniczne) a także malowanie farbą lateksową ścian i sufitów w budynku A Oddziału ZUS w Białymstoku i w Inspektoracie ZUS w Suwałkach oraz uzupełnienie płytek klinkierowych na murze oporowym w Inspektoracie ZUS w Suwałkach. 2. Zakres zamówienia dotyczący wykonania robót malarskich i posadzkowych pokojach biurowych oraz gabinetach lekarskich od poziomu parteru do piętra VI w bud. A Oddziału w Białymstoku obejmuje m.in. zerwanie wykładziny bądź płytek pcv a następnie ułożenie homogenicznej wykładziny PCV z wywinięciem na ściany – 2315 m2, ułożenie paneli PCV heterogenicznych 67 m2, skucie tynku na wskazanych ścianach w 45 pomieszczeniach biurowych, skucie tynku na suitach w 6 pomieszczeniach, malowanie 2 x farbą lateksową ścian i sufitów w kolorze białym, farbą lateksową ekologiczną odporną na zmywanie i szorowanie oraz na substancje chemiczne - ok 6600 m2; 3. Zakres zamówienia dotyczący wykonania robót malarskich i posadzkowych w budynku inspektoratu ZUS w Suwałkach obejmuje m.in. zerwanie wykładziny bądź płytek pcv a następnie ułożenie homogenicznej wykładziny PCV z wywinięciem na ściany – 772 m2, ułożenie paneli PCV heterogenicznych 108 m2, skucie tynku na wskazanych ścianach w 16 pomieszczeniach biurowych, malowanie 2 x farbą lateksową ścian i sufitów w kolorze białym, farbą lateksową ekologiczną odporną na zmywanie i szorowanie oraz na substancje chemiczne - ok 3600 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną