Remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie, z podziałem na 2 części

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA WYŻSZA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie, z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie, z podziałem na 2 części: Część 1 - remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym przed wejściem do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, Część 2 - zbicie płytek klinkierowych na ścianach wewnętrznych, wykonanie tynku z płyt GK i pomalowanie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną