Robota budowlana z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na terenie WKU Łomża (K-667); Zadanie nr 2 – Konserwacja pomieszczeń spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Robota budowlana z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na terenie WKU Łomża (K-667); Zadanie nr 2 – Konserwacja pomieszczeń spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – Konserwacja pomieszczeń magazynowych w budynku nr 12 na terenie WKU Łomża (K-667); Zakres prac zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarami robót obejmuje: Częściowa naprawa i wymiana tynków Fluatowanie powierzchni tynków Naprawa tynków na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych. Odgrzybienie tynków cem-wap Odnowienie powłok malarskich Wykonanie lamperii (gramaplat) Malowanie farbami ftalowymi rurociągów instalacyjnych, Malowanie farbami ftalowymi grzejników Częściowa wymiana stolarki okiennej Częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Naprawa i częściowa wymiana posadzek cementowych Uzupełnienie posadzek z płytek gres układanych na klej wraz z cokolikami Naprawa i częściowa wymiana okładzin na schodach (gres) Wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych Częściowa wymiana osprzętu instalacji elektrycznej, Częściowa wymiana przewodów instalacji elektrycznej Wymiana rozdzielni instalacji elektrycznej Częściowa wymiana urządzeń sanitarnych Wymiana podejść kanalizacyjnych i wod.-kan Zadanie nr 2 – Konserwacja pomieszczeń spinalni WSP w budynku nr 61 na terenie Składu Osowiec (K-465) Naprawa i częściowa wymiana obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne), Naprawa i częściowa wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych, Demontaż wyeksploatowanych włazów ściennych i montaż drabiny metalowej z koszem ochronnym, Naprawa i częściowa wymiana balustrad, Naprawa i częściowe uzupełnienie posadzek cementowych, Naprawa i częściowe uzupełnienie posadzek z płytek gres układanych na klej, Naprawa i częściowe uzupełnienie starych tynków cem - wap, Wykonanie przecierki wapiennej na ścianach, Odnowienie powłok malarskich farbą emulsyjną, Częściowa wymiana stolarki okiennej, Częściowa wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, w tym 1 drzwi EI-60.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną