Serwis oprogramowania – asysta techniczna Systemu Informatycznego SmartSite

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis oprogramowania – asysta techniczna Systemu Informatycznego SmartSite
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest serwis oprogramowania – asysta techniczna Systemu Informatycznego SmartSite. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający posiada kody źródłowe systemu SmartSite, będącego podstawą do działania platformy hostingowej witryn WWW Zamawiającego, wdrożonego na podstawie umowy nr PN/36/03/2-014 z dnia 03.03.2014 r., przez BIT S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, na: „Wykonanie, dostawa, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrót Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną