Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku

Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-131 Białystok, ul. Pietrasze
 • Telefon/fax: tel. 856 750 451 , fax. 856 752 329
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku
  ul. Pietrasze 29
  15-131 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 750 451, fax. 856 752 329
  REGON: 20029248500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp32.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku, ul. Pietrasze 29 wyszczególnionych w wykazach artykułów stanowiących załączniki Nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną