Sprzedaż i dostawa pralnico-wirówki dla potrzeb tutejszego Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-530 Białystok, ul. Baranowicka
 • Telefon/fax: tel. 0 85 743 34 65 , fax. 0 85 743 35 75
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku
  ul. Baranowicka 203
  15-530 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0 85 743 34 65, fax. 0 85 743 35 75
  REGON: 29285300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsb.białystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa pralnico-wirówki dla potrzeb tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa pralnico-wirówki Elektrolux W5300H dla Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203. Nazwa i kod według CPV: 39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego Pralnico-wirówka musi spełniać co najmniej niżej wymienione parametry techniczne i użytkowe: 1. Objętość bębna w przedziale 300-330 litrów 2. Wielkość załadunku minimum 33 kg przy wypełnieniu 1:9 3. Grzanie parowe – maszyna podłączona do centralnej kotłowni 4. Zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC 5. Głębokość lub szerokość maszyny nie przekraczająca 1020 mm 6. Bęben wewnętrzny wyposażony w minimum 3 perforowane zbieraki natryskowe z otworami średnicy minimum 5mm dla lepszej jakości prania i szybszego moczenia załadunku bębna oraz szybszego rozpoczęcia wirowania po praniu i płukaniu 7. Korpus łożyska wykonany ze stali dla trwałości 8. Minimum 50 programów możliwych do przechowywania w pamięci maszyny 9. Wyświetlanie kodów błędów, pozostałego czasu prania 10. 4 komory dozowników dla automatycznego pobierania proszków bez potrzeby ciągłego dosypywania (pranie wstępne, pranie główne, wybielanie lub agresywniejszy środek, płukanie) 11. Przystosowanie do dozowania środków płynnych – minimum 5 sygnałów 12. Specjalne oprogramowanie zapewniające automatyczne oszczędzanie wody i prądu w pralce nie w pełni załadowanej bez potrzeby ręcznego określenia wielkości wsadu i angażowania operatora. Pralka sama dobiera ilość wody i środków płynnych piorących do wielkości ciężaru prania w bębnie, automatycznie bez wpisywania wsadu. 13. Zniebalansowanie maszyny mierzone elektronicznie a nie mechanicznie. Maszyna sama określa prędkość wirowania przy niewyważeniu i dopasowuje automatycznie współczynnik odwirowania G do obciążania. 14. Klamka zamknięcia drzwi z funkcją sprzęgła zapewniająca długą żywotność. 15. Zawór spustowy sterowany ciśnieniem wody dla wygody i prostoty bez elementów elektrycznych 16. Duży wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 40 x 70 mm z możliwością wyświetlania tekstu i symboli 17. Sterowanie programowalne z możliwością płynnej a nie skokowej regulacji parametrów: wirowanie, poziomy wody, temperatura i czas 18. Prędkość wirowania minimum 950 obrotów/minutę 19. Siłą odwirowania G minimum 790mm dla dobrej akcji mechanicznej i jakości prania oraz szybkiego odprowadzenia wody z tkanin przy wirowaniu 20. Panel przedni ze stali nierdzewnej, panele boczne malowane proszkowo wielowarstwowo dla zagwarantowania nierdzewności lub ze stali nierdzewnej 21. Rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej dla trwałości i uniknięcia procesów gnicia 22. Możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, poziomy wody, temperatury wody, czasy trwania cykli, kody błędów, czasów konserwacji, czasu prania i czekania na otwarcie drzwi i czekania na załadowanie maszyny przez operatora z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli według odpowiedniej technologii – tzw. paszportyzacja 23. Złącze USB dla łatwej diagnostyki i programowania maszyny z komputera 24. Zużycie wody ciepłej i zimnej na programie fabrycznym przy 1 praniu i 2 płukaniach nie większe niż 262 litry przy wsadzie całkowitym 33 kg i nie większe niż 122 litrów przy wsadzie połówkowym (16,5 kg) potwierdzone materiałami producenta (m.in. karta produktu lub DTR) 25. Kontroler mikroprocesora tylko z 1 pokrętłem służącym do wyboru programu i uruchomienia i przyśpieszenia procesu prania plus panel z minimum 6 przyciskami szybkiego wyboru do których może być przypisany każdy program 26. Możliwość uruchomienia programu o dowolnej godzinie z przynajmniej 24h opóźnieniem (automatycznie) 27. Automatyczny dobór wody do wsadu – maszyna waży wsad automatycznie i dobiera ilość wody do prania bez ingerencji operatora 28. Główne elementy elektryczne (zegar, przełącznik obrotowy, zawory wodne, zamknięcie drzwi) wyposażone w wielopozycyjne szybkie połączenia „card-egde” typu złącza co umożliwia łatwą i szybka naprawę Nie spełnienie warunków określonych w przedmiocie zamówienia będzie powodem odrzucenia oferty. Na pralni tutejszego Domu posiadamy pralnico-wirówki, suszarki firmy Elektrolux. Zamawiający dopuszcza jednak do składania ofert równoważnych, tzn. o takich samych parametrach użytkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39700000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną