Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku i w Filii PUP w Łapach.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-365 Białystok, ul. Pogodna
 • Telefon/fax: tel. 857 473 800, , fax. 857 473 861
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
  ul. Pogodna 63/1
  15-365 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 473 800, , fax. 857 473 861
  REGON: 50869213000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bialystok.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie powierzchni użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz mycie okien w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku i w Filii PUP w Łapach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez PUP w Białymstoku w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem najnowszej techniki, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu czyszczonych elementów i ich wystroju przez okres 12 miesięcy. Dwa razy w roku mycie okien, żaluzji, rolet i wentylatorów sufitowych w PUP w Białymstoku i Filii PUP w Łapach. Usługa będzie dokonywana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7: 30 – 15: 30 – serwis dzienny; 15: 30 – 22: 00 – serwis popołudniowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kwalifikowania zmian rodzaju pomieszczeń do sprzątania dziennego lub popołudniowego. Osoby sprzątające wykonują powierzoną im pracę samodzielnie bez możliwości wprowadzania do sprzątania obiektu osób trzecich. Zamawiający wymaga, żeby zadania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonywane były przez Wykonawcę za pośrednictwem jego pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną