„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2020-2022”

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2019-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2020-2022”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, zwanych dalej „materiałami eksploatacyjnymi”, do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji znajdujących się na terenie Białegostoku, wymienianych asortymentowo i ilościowo w załączniku nr 1a do SIWZ. 2. Zamawiający zaznacza ,że jeżeli użył określonych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to miało to służyć doprecyzowaniu opisu technicznego i w żaden sposób nie zobowiązuje Wykonawcy do zaoferowania produktu konkretnego modelu czy też producenta. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną