sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: - część 1 – dostawa środków czystości, - część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: - część 1 – dostawa środków czystości, - część 2 – dostawa artykułów gospodarstwa domowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: - część 1 – sukcesywne dostawy środków czystości na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, CPV 24513294-0, 24543100-4, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 – Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia – część 1, - część 2 – sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, CPV – 17241120-0, 17241113-3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 – Formularz cenowy, Opis przedmiotu zamówienia – część 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24513294-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną