Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-276 Białystok, M. Skłodowskiej - Curie
 • Telefon/fax: tel. 85 831 83 88, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
  M. Skłodowskiej - Curie 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 831 83 88, , fax. -
  REGON: 28861000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi, w skład których wchodzi: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 powstających na terenie USK przy ul. Żurawiej 14 – wyszczególnione w Pakiecie nr 1; odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 powstających na terenie USK przy ul. Skłodowskiej 24A - wyszczególnione w Pakiecie nr 2, na okres 2 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1.1 – 1.2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90510000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną