Usługa transportu i noclegów dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku związana z wyjazdem do Amsterdamu (Holandia), w dniach 25-27.09.2018 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu i noclegów dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku związana z wyjazdem do Amsterdamu (Holandia), w dniach 25-27.09.2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: a) zapewnienie transportu lotniczego na trasie Warszawa Okęcie/Modlin - Amsterdam (Holandia) 5 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, usługa obejmuje transport lotniczy w obie strony, b) zapewnienie noclegu 5 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w miejscowości wylotu (Warszawa / Modlin) w terminie 25-26 września 2018 roku (1 doba hotelowa), c) zapewnienie noclegu ze śniadaniem 5 pracownikom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Amsterdamie (Holandia) w terminie 26-27 września 2018 roku (1 doba hotelowa). Pobyt pracowników UMB w Amsterdamie (Holandia) związany jest z wizytę stażową w Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA gebouw, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 Amsterdam, Holandia), realizowaną w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną