Usługi interwencyjnego zabierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na Części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 856 645 800 , fax. 856 513 783
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 645 800, fax. 856 513 783
  REGON: 17511575000290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi interwencyjnego zabierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na Części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi interwencyjnego zabierania i utylizacji martwych zwierząt z pasa dróg krajowych podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, w podziale na Części: Część 1: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Augustów. Część 2: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Białystok. Część 3: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Bielsk Podlaski. Część 4: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Łomża. Część 5: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Suwałki. Część 6: Zabieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg krajowych administrowanego przez Rejon Zambrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną