Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot a art. 3 ust. 1 pkt3 Prawo Zamówień

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia. 3.2. Zamówienie jest podzielone na dwie części: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski); II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Kurs cukierniczy I stopnia;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną