Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot z Art. 3 ust.1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” - części I-XVI zamówienia. 3.2. Zamówienie jest podzielone na szesnaście części: w ramach projektu Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”: I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Szkoleń Administracyjno-informatycznych: a. Kierowanie zespołem - 4-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji, b. Szkolenie: MS Excel, poziom I i II, c. SolidWorks – poziom podstawowy, d. Programowanie aplikacji internetowych, e. Kurs SolidWorks Composer, f. Bazy danych MySQL, II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Szkoleń zarządzania produkcją i jakością: a. Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych, b. Walidacja metod analitycznych, c. Lean manufacturing w praktyce, III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Personel Nadzorująco-Kontrolujący Jakość Antykorozyjnych Powłok Malarskich wg. Wymagań Normy Pn-En 1090-2 (+egzamin); IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Badania wizualne VT (1+2); V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Obliczenia numeryczne elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem MES – kurs podstawowy; VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Programowanie obrabiarki CNC; VII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Język obcy branżowy: rosyjski; VIII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Incoterms® 2020; IX część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001; X część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów (+ egzamin zewnętrzny); XI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie prawo jazdy kat. B (+ egzamin zewnętrzny); XII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie prawo jazdy kat. C+E (+ egzamin zewnętrzny); XIII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Kurs na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem (+ egzamin UDT); XIV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Obsługa suwnic kat. II S (sterowane z poziomu roboczego) (+ egzamin UDT); XV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Ładowarki jednonaczyniowe do 20 T masy całkowitej - III klasa (+ egzamin zewnętrzny); XVI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników w zakresie Kurs operatora koparko – ładowarki – III klasa (+ egzamin zewnętrzny);
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną