usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektów „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-441 Białystok, Spółdzielcza
 • Telefon/fax: tel. (085) 653 77 00 , fax. (085) 732 95 05
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
  Spółdzielcza 8
  15-441 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 653 77 00, fax. (085) 732 95 05
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfkk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot z Art. 3 ust.1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektów „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektów: „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 – cześć I-IV zamówienia oraz „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części V-VII zamówienia. 3.2. Zamówienie jest podzielone na siedem części: 1) w ramach projektu „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/18 I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie robotnik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV; II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Robotnik budowlany z modułem brukarz; III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK; IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Szkolenie pomoc kuchenna; 2) w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 V część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski); VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Kurs cukierniczy I stopnia; VII część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu w zakresie Kurs AutoCad-Modelowanie 3D;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną