Świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych do numerów alarmowych 112, 997, 999 oraz systemu eCall w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), przy ul. Szosa Baranowicka 35 w Zaściankach. 2. Zamawiający przewiduje docelowo możliwość rozszerzenia zakresu świadczenia usług telekomunikacyjnych o numer alarmowy 998.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64210000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną