Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz czynności naprawczych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Uniwersytetu w Białymstoku – przetarg II

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-328 Białystok, Świerkowa
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  Świerkowa 20B
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
  REGON: 50562207000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz czynności naprawczych urządzeń przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Uniwersytetu w Białymstoku – przetarg II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz czynności naprawczych urządzeń przeciwpożarowych (SAP – systemy alarmu pożarowego, DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy, SUG – stałe urządzenie gaśnicze gazowe, PWP – przeciwpożarowe wyłączniki prądu, systemy oddymiania grawitacyjnego, hydranty zewnętrzne, hydranty wewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe, gaśnice i koce gaśnicze) w obiektach i budynkach Uniwersytetu w Białymstoku. Przedmiot zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz „Wykaz urządzeń” (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną