Świadczenie usługi doradcy zawodowo- edukacyjnego w ramach projektu zintegrowanego " Zintegrowany program rozwoju kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki "

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi doradcy zawodowo- edukacyjnego w ramach projektu zintegrowanego " Zintegrowany program rozwoju kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki "
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie usługi doradcy zawodowo- edukacyjnego w ramach projektu zintegrowanego " Zintegrowany program rozwoju kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną