Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 050658404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części: Część nr 1: Krówki reklamowe o smaku mlecznym, pakowane jednostkowo, zawinięte w papierek w kolorze białym z nadrukiem; Część nr 2: Długopisy oznakowane www.sspw.wrotapodlasia.pl; Część nr 3: Długopisy oznakowane cu.wrotapodlasia.pl; Cześć nr 4: Kubek termiczny niekapek z oznakowaniem; Część nr 5: Ołówki drewniane bez gumki oznakowane www.sspw.wrotapodlasia.pl; Część nr 6: Smycz z poliestru z dwustronnym nadrukiem sublimacyjnym; Część nr 7: Kominy elastyczne z nadrukiem; Część nr 8: Etui ochronne do kart zbliżeniowych z nadrukiem; Część nr 9: Notesy z nadrukiem; Część nr 10: Torby reklamowe z nadrukiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną