wykonanie operatów szacunkowych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w podziale na następujące części: Część A Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb Łapy II gmina Łapy – 18 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.15.2018 z dnia 11.09.2018r. (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 186/5 o pow.0,0043 ha, BI1B/00027453/3, sygn. akt 205.2018; 2. działka nr 185/4 o pow.0,0006 ha, BI1B/00167866/4, sygn. akt 206.2018; 3. działka nr 184/3 o pow.0,0017 ha, BI1B/00034901/1, sygn. akt 207.2018; 4. działka nr 183/1 o pow.0,0007 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 208.2018; 5. działka nr 181/1 o pow.0,0025 ha, BI1B/000190770/3, sygn. akt 209.2018; 6. działka nr 180/3 o pow.0,0024 ha, BI1B/00065273/5, działka nr 179/3 o pow. 0,0013 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 210.2018; 7. działka nr 178/1 o pow.0,0037 ha, BI1B/00211355/3, sygn. akt 211.2018; 8. działka nr 177/1 o pow.0,0180 ha, BI1B/00212764/0, sygn. akt 212.2018; 9. działka nr 230/156 o pow.0,0211 ha, BI1B/00235293/4, sygn. akt 213.2018; 10. działka nr 230/142 o pow.0,0060 ha, BI1B/00137868/9, sygn. akt 214.2018; 11. działka nr 230/144 o pow.0,0062 ha, BI1B/00137867/2 sygn. akt 215.2018; 12. działka nr 230/146 o pow.0,0068 ha, BI1B/00138726/9, sygn. akt 216.2018; 13. działka nr 230/158 o pow.0,0138 ha, BI1B/00223264/5, sygn. akt 217.2018; 14. działka nr 230/148 o pow.0,0044 ha, BI1B/00138727/6, sygn. akt 218.2018; 15. działka nr 230/150 o pow.0,0036 ha, BI1B/00138728/3, sygn. akt 219.2018; 16. działka nr 230/152 o pow.0,0042 ha, BI1B/00138729/0, sygn. akt 220.2018; 17. działka nr 230/154 o pow.0,0033 ha, BI1B/00223264/5, sygn. akt 221.2018; 2.Obręb Łapy Łynki gmina Łapy – 22 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.15.2018 z dnia 11.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 45/12 o pow.0,0045 ha, BI1B/00045174/5, sygn. akt 222.2018; 2. działka nr 45/14 o pow.0,0071 ha, BI1B/00166045/6, sygn. akt 223.2018; 3. działka nr 45/16 o pow.0,0046 ha, BI1B/00163070/9, sygn. akt 224.2018; 4. działka nr 45/18 o pow.0,0031 ha, działka nr 45/20 o pow.0,0046 ha, BI1B/00045174/5, sygn. akt 225.2018; 5. działka nr 46/8 o pow.0,0081 ha, BI1B/00144537/2, sygn. akt 226.2018; 6. działka nr 46/10 o pow.0,0032 ha, BI1B/00167274/7, sygn. akt 227.2018; 7. działki nr 48/1 o pow.0,0408 ha, działka nr 49/1 o pow. 0,0407 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 228.2018; 8. działka nr 1/1 o pow.0,0072 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 229.2018; 9. działka nr 2/1 o pow.0,0024 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 230.2018; 10. działka nr 3/1 o pow.0,0019 ha, BI1B/0212283/4, sygn. akt 231.2018; 11. działka nr 4/1 o pow.0,0018 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 232.2018; 12. działka nr 6/1 o pow.0,0059 ha, BI1B/00040335/7, sygn. akt 233.2018; 13. działka nr 7/3 o pow.0,0031 ha, BI1B/00149088/4, sygn. akt 234.2018; 14. działka nr 7/5 o pow.0,0028 ha, BI1B/00052070/8, sygn. akt 235.2018; 15. działka nr 8/3 o pow.0,0020 ha, BI1B/00032474/4, sygn. akt 236.2018; 16. działka nr 18/1 o pow.0,0033 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 237.2018; 17. działka nr 8/5 o pow.0,0041 ha, BI1B/00057321/8, sygn. akt 238.2018; 18. działki nr 113/2 o pow.0,0454 ha, działka nr 113/6 o pow.0,0019 ha, działka nr 113/4 o pow.0,0365 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 239.2018. Łącznie 40 działek Część B Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb Leńce gmina Dobrzyniewo Duże – 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.13.2018 z dnia 11.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 54/12 o pow.0,0004 ha, BI1B/00167836/5, sygn. akt 193.2018; 2.Obręb Letniki, Bohdan, Podleńce gmina Dobrzyniewo Duże – 10 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.13.2018 z dnia 11.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 182/6 o pow.0,0008 ha, BI1B/00235063/3, sygn. akt 194.2018; 2. działki nr 207/3 o pow.0,0368 ha, działka nr 203/1 o pow.0,0096 ha, BI1B/00201877/5, sygn. akt 195.2018; 3. działki nr 186/24 o pow.0,0197 ha, działka nr 187/12 o pow.0,0039 ha, BI1B/00047184/2, sygn. akt 196.2018; 4. działka nr 183/2 o pow.0,0023 ha, BI1B/00058240/3, sygn. akt 198.2018; 5. działki nr 183/10 o pow.0,0050 ha, działka nr 183/9 o pow. 0,0030 ha, BI1B/00142067/2, sygn. akt 199.2018; 6. działki nr 183/12 o pow.0,0035 ha, działka nr 183/11 o pow. 0,0007 ha, BI1B/00132691/2, sygn. akt 200.2018; 3.Obręb Rybniki gmina Wasilków – 5 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.13.2018 z dnia 11.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działki nr 697/4 o pow.0,0052 ha, działka nr 697/5 o pow.0,0031 ha, działka nr 697/6 o pow.0,0255 ha, działka nr 701/4 o pow. 0,0060 ha, działka nr 701/5 o pow.0,0064 ha, BI1B/00109396/4, sygn. akt 197.2018; 4.Obręb Sierki gmina Tykocin – 3 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.17.2018 z dnia 17.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 32/10 o pow.0,0018 ha, BI1B/00136471/2,sygn.akt 202.2018; 2. działka nr 33/6 o pow.0,0136 ha, BI1B/00047344/2, sygn. akt 203.2018; 3. działka nr 33/4 o pow.0,0516 ha, BI1B/00059738/8, sygn. akt 204.2018; 5.Obręb Nowe Aleksandrowo gmina Dobrzyniewo Duże – 2 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.16.2018 z dnia 27.09.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 160/1 o pow.0,0012 ha, BI1B/00151209/6, sygn. akt 240.2018; 2. działka nr 162/1 o pow.0,0012 ha, BI1B/00226832/9, sygn. akt 241.2018; Łącznie 21 działek Część C Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb Suraż gmina Suraż – 16 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.20.2018 z dnia 10.10.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 323/3 o pow.0,0003 ha, BI1B/00068622/8, sygn. akt 242.2018; 2. działka nr 258/1 o pow.0,0036 ha, działka nr 298/1 o pow.0,0048 ha, BI1B/00144525/5, sygn. akt 243.2018; 3. działka nr 299/1 o pow.0,0022 ha, BI1B/00227099/5, sygn. akt 244.2018; 4. działka nr 300/1 o pow.0,0023 ha, działka nr 301/1 o pow. 0,0021 ha, działka nr 302/1 o pow.0,0019 ha, BI1B/00078020/1, sygn. akt 245.2018; 5. działka nr 303/1 o pow.0,0061 ha, BI1B/00068731/5, sygn. akt 246.2018; 6. działka nr 304/1 o pow.0,0030 ha, BI1B/00099403/3, sygn. akt 247.2018; 7. działka nr 306/1 o pow.0,0005 ha, brak informacji o KW, sygn. akt 248.2018; 8. działka nr 254/1 o pow.0,0016 ha, BI1B/00036640/7, sygn. akt 249.2018; 9. działka nr 255/1 o pow.0,0021 ha, BI1B/00070074/8, sygn. akt 250.2018; 10. działka nr 256/1 o pow.0,0009 ha, działka nr 257/1 o pow.0,0010 ha BI1B/00038959/0, sygn. akt 251.2018; 11. działka nr 325/3 o pow.0,0040 ha, BI1B/00096035/1, sygn. akt 252.2018; 12. działka nr 324/1 o pow.0,0084 ha, BI1B/00030113/2, sygn. akt 253.2018; 2.Obręb Pasynki gmina Zabłudów - 3 działki, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.19.2018 z dnia 8.11.2018r.(droga powiatowa), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 488/2 o pow.0,0036 ha, BI1B/00159871/3, sygn. akt 255.2018; 2. działka nr 684/6 o pow.0,0085 ha, BI1B/00231292/9, sygn. akt 256.2018; 3. działka nr 684/8 o pow.0,0016 ha, BI1B/00231294/3, sygn. akt 257.2018; 3.Obręb Księżyno gmina Juchnowiec Kościelny - 9 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.24.2018 z dnia 10.01.2019r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 42/5, działka nr 390/2, BI1B/00054047/2; 2. działka nr 46/12, BI1B/00071584/3; 3. działka nr 396/2, BI1B/00044924/1; 4. działka nr 397/2, działka nr 398/4, działka nr 398/6, brak informacji o KW; 5. działka nr 399/2, BI1B/00045895/5; 6. działka nr 403/2, BI1B/00091972/6; 4.Obręb Hryniewicze gmina Juchnowiec Kościelny - 1 działka, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.32.2017 z dnia 12.09.2017r. i decyzja zmieniająca nr jw. z dnia 9.07.2018 (droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1.działka nr 71/3 o pow. 0,0015 ha, BI1B/00240454/9, sygn. akt. 201.2018; Łącznie 29 działek Część D Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości ( wartość rynkową ), położonych na terenie powiatu białostockiego, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości, wymienionych poniżej, które przejęte zostały pod drogi w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - w celu ustalenia za nie wysokości odszkodowania; przy wycenie wartości nieruchomości należy uwzględnić między innymi przepisy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm): 1.Obręb Michałowo gmina Michałowo – 21 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.23.2018 z dnia 04.12.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 941/8 o pow.0,0013 ha, BI1B/00211512/2; 2. działka nr 942/4 o pow.0,0130 ha, BI1B/00195611/7; 3. działka nr 943/4 o pow.0,0160 ha, BI1B/00149369/8; 4. działka nr 944/4 o pow.0,0127 ha, BI1B/00048722/3; 5. działka nr 945/2 o pow.0,0130 ha, BI1B/00048723/0; 6. działka nr 946/2 o pow.0,0112 ha, działka nr 1050/2 o pow.0,0870 ha, BI1B/00244874/7; 7. działka nr 947/3 o pow.0,0444 ha, BI1B/00048171/5; 8. działka nr 948/1 o pow.0,0402 ha, nr 948/3 o pow.0,0603 ha, brak informacji o KW; 9. działka nr 1045/4 o pow.0,0012 ha, BI1B/00110542/3; 10. działka nr 1051/2 o pow.0,0496 ha, BI1B/00248886/2; 11. działka nr 1052/2 o pow.0,0268 ha, BI1B/00055474/1; 12. działka nr 1054/1 o pow.0,0249 ha, BI1B/00140432/8; 13. działka nr 1060/2 o pow.0,0717 ha, brak informacji o KW; 14. działka nr 1062/1 o pow.0,0273 ha, działka nr 1066/1 o pow.0,1137 ha, brak informacji o KW; 15. działka nr 1063/1 o pow.0,0181 ha, działka nr 1065/1 o pow.0,0305 ha, brak informacji o KW; 16. działka nr 1064/1 o pow.0,0415 ha, BI1B/00146079/7; 17. działka nr 1055/4 o pow.0,0523 ha, brak informacji o KW; 2.Obręb Grabówka gmina Supraśl – 9 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.27.2018 z dnia 17.04.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 11/34 o pow.0,0011 ha, BI1B/00069783/1; 2. działka nr 11/36 o pow.0,0011 ha, BI1B/00125580/9; 3. działka nr 13/39 o pow.0,0301 ha, brak informacji o KW; 4. działka nr 13/41 o pow.0,0252 ha, BI1B/00031985/2; 5. działka nr 13/43 o pow.0,0019 ha, BI1B/00227318/3; 6. działka nr 354/2 o pow.0,0026 ha, BI1B/00162929/6; 7. działka nr 14/65 o pow.0,0112 ha, BI1B/00098930/9; 8. działka nr 16/27 o pow.0,0099 ha, brak informacji o KW; 9. działka nr 13/37 o pow.0,0275 ha, BI1B/00062729/6; 3.Obręb Zaścianki gmina Supraśl – 16 działek, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr AR.6740.3.27.2018 z dnia 17.04.2018r.(droga gminna), wycena prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych, o ile istnieją: 1. działka nr 292/5 o pow.0,0011 ha, BI1B/00131805/8; 2. działka nr 194/6 o pow.0,0014 ha, BI1B/00104829/4; 3. działka nr 196/2 o pow.0,0014 ha, BI1B/00008687/3; 4. działka nr 199/2 o pow.0,0015 ha, brak informacji o KW; 5. działka nr 200/2 o pow.0,0012 ha, brak informacji o KW; 6. działka nr 15/65 o pow.0,0024 ha, BI1B/00131471/7; 7. działka nr 15/67 o pow.0,0028 ha, działka nr 15/69 o pow.0,0011 ha, BI1B/00094277/5; 8. działka nr 15/71 o pow.0,0003 ha, działka nr 15/16 o pow.0,0016 ha BI1B/00094278/2; 9. działka nr 202/4 o pow.0,0008 ha, BI1B/00129538/8; 10. działka nr 203/4 o pow.0,0012 ha, BI1B/00086522/9; 11. działka nr 15/53 o pow.0,0024 ha, BI1B/00175705/7; 12. działka nr 15/17 o pow.0,0066 ha, brak informacji o KW; 13. działka nr 12/22 o pow.0,0292 ha, działka nr 12/6 o pow.0,0902 ha, brak informacji o KW; Łącznie 46 działek Część E Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (wartość rynkową), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, dotyczących: nieruchomości gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne w trybie przepisów art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami na podstawie: 1. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 20 lutego 2001r. nr G.IV.7414/61M/00 obręb Porosły, gm. Choroszcz, działka nr 306/40 o pow. 0,0142 ha, księga wieczysta BI1B/0009733/7, sygn. akt GKNII.683.267.2016; 2. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 20 lutego 2001 nr G.IV.7414/61N/00 obręb Porosły, gm. Choroszcz, działka nr 306/42 o pow. 0,0142 ha, księga wieczysta BI1B/00097332/7, sygn. akt GKNII.683.266.2016; 3. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 19 stycznia 2018r. nr G-I.6831.94.2017 obręb m. Choroszcz , gm. Choroszcz, działka nr 666/73 o pow. 0,0020 ha, księga wieczysta BI1B/00204374/0, sygn. akt GKNII.683.121.2018; 4. Decyzja Burmistrza Choroszczy z 22 listopada 2017r. nr G-I.6831.40.2017 obręb Klepacze , gm. Choroszcz, działka nr 493/8 o pow. 0,0572 ha i działka nr 494/4 o pow.0,0092 ha, księga wieczysta BI1B/00104984/8, sygn. akt GKNII.683.120.2018; 5. Decyzja Burmistrza Supraśla z 14 marca 2017r. nr RGGN.6831.97.2016 obręb Grabówka , gm. Supraśl, działka nr: 69/11 o pow. 0,0320 ha, działka nr 69/12 o pow.0,0824 ha, działka nr 69/14 o pow.0,0214 ha, działka nr 69/16 o pow.0,0169 ha, księga wieczysta BI1B/00162431/1, sygn. akt GKNII.683.254.2018; 6. Decyzja Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 25 lipca 2014 roku nr POR.6831.33.2014 i z dnia 24 września 2014 roku nr POR.6831.27.2014, działka o nr 94/24 o pow. 0.0291 ha, działka nr 184/17 o pow. 0.0088 ha, działka nr 184/21 o pow. 0.0160 ha, Księga wieczysta BI1B/00006414/5 sygn. akt GKNII.683.60.2019 Łącznie 12 działek Część F 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, oznaczonych jako działki numerami: ŁAPY II, GM. ŁAPY: 211/3 o pow. 0,1205 ha, ŁAPY SZOŁAJDY, GM. Łapy: 14/15 o pow. 0,5828 ha, 14/10 o pow. 0,0822 ha, 14/6 o pow. 1,3539 ha; ŁAPY ŁYNKI, GM. ŁAPY; 102/22 o pow. 1,0167 ha, 102/25 o pow. 1,1435 ha, 102/13 o pow. 0,1451 ha, 102/24 o pow. 1,0216 ha, 102/12 o pow. 0,0780 ha, 102/19 o pow. 1,0595 ha, 102/26 o pow. 1,0244 ha, 102/14 o pow. 0,1381 ha, 102/27 o pow. 0,9972 ha, 102/23 o pow. 1,0260 ha; ŁAPY DĘBOWINA, GM. ŁAPY: 1/12 o pow. 0,3232 ha, 1/9 o pow. 0,6628 ha, 1/10 o pow. 0,3015 ha, 1/20 o pow. 0,0116 ha, 1/22 o pow. 0,0073 ha, 1/1 o pow. 0,81 ha; BOKINY, GM. ŁAPY: 421/1 o pow. 0,33 ha, 421/2 o pow. 0,59 ha, 426/1 o pow. 0,24 ha, 427/1 o pow. 0,29 ha 428/1 o pow. 0,50 ha; Łącznie 25 działek Część G Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości ( wartość rynkową ), niezbędnych w prowadzonych postępowaniach, dotyczących: nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych jako działki nr: CZARNA BIAŁOSTOCKA, GMINA CZARNA BIAŁOSTOCKA: 1578/25 – 0,3293 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1594/9 – 0,1830 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/44 – 0,1839 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/45 – 7,6368 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/67 – 0,2097 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/68 – 6,4161 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/109 – 1,2917 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/111 – 0,2648 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1578/112 – 7,8256 ha – sprawa GKNII.6840.1.2018; 1069/49 – 0,1342 ha – sprawaGKNII.6840.7.2019; ŁAPY II, GMINA ŁAPY: 230/75 – 0,0069 ha – sprawa GKNII.6840.10.2019; 230/76 – 0,0414 ha – sprawa GKNII.6840.10.2019; 230/77 – 0,0144 ha – sprawa GKNII.6840.10.2019; 230/78 – 0,0469 ha – sprawa GKNII.6840.10.2019; 561/1 – 0,0875 ha – sprawa GKNII.6840.8.2019; 562/2 – 0,0953 ha – sprawa GKNII.6840.8.2019; Łącznie 16 działek Przedmiot zamówienia musi posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną