Wykonanie robót remontowych na rzecz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniuk Fabryczny 1B w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Remont klatki schodowej i pomieszczenia WC w budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego 4A w Białymstoku. Zadanie nr 3 - Remont pomieszczeń WC w budynku przychodni przy ul. Dobrej 6 i przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych na rzecz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniuk Fabryczny 1B w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Remont klatki schodowej i pomieszczenia WC w budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego 4A w Białymstoku. Zadanie nr 3 - Remont pomieszczeń WC w budynku przychodni przy ul. Dobrej 6 i przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) zadanie nr 1 - Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Antoniuk Fabryczny 1B w Białymstoku. Zakres prac do wykonania w branży budowlanej i elektrycznej, 2) zadanie nr 2 - Wykonanie remontu klatki schodowej i pomieszczenia WC w budynku przychodni przy ul. Piłsudskiego 4A w Białymstoku. Zakres prac do wykonania w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 3) zadanie nr 3 - Wykonanie remont pomieszczeń WC w budynku przychodni przy ul. Dobrej 6 i przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku. Zakres prac do wykonania w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadnia nr 1, 2 i 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną