Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-328 Białystok, Świerkowa
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  Świerkowa 20B
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
  REGON: 50562207000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku, określone poniżej w zadaniach od 1 do 3 zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ: Zadanie nr 1 – Wykonanie robót remontowych w budynkach: a) przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1 b) przy ul. Liniarskiego 3 Zadanie nr 2 – Naprawa dachu na auli Wydziału Prawa przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku. Zadanie nr 3 – Wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną