Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w Rejonie Północ miasta Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie remontów bieżących nawierzchni jezdni ulic, chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok i parkingów z materiałów brukarskich w rejonie Północ miasta Białegostoku. 2. Zakres prac obejmuje: 1) ułożenie chodnika z płyt betonowych nowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 2) ułożenie chodnika z płyt betonowych z guzkami nowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 3) ułożenie chodnika z płyt betonowych pochodzących z odzysku o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 4) rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm; 5) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 12m2) chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 6) ułożenie chodnika z płyt betonowych nowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 7) ułożenie chodnika z płyt betonowych pochodzących z odzysku o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 8) rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm; 9) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 12m2) chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 10) ułożenie chodnika z płyt betonowych nowych o grubości 8 cm imitujących granit na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 11) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej nowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 12) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej nowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 13) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej nowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 14) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej nowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 15) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm; 16) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 17) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; 18) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z odzysku typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 19) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z odzysku typu polbruk grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 20) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej nowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 21) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej nowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 22) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej nowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 23) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej nowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 24) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej nowej o grubości 8 cm, o wykończeniu górnej warstwy uzyskanej poprzez młotkowanie, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową; 25) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 8 cm; 26) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 27) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; 28) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z odzysku typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 29) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z odzysku typu polbruk grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 30) ustawienie krawężnika betonowego nowego o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 31) ustawienie krawężnika betonowego z odzysku o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 32) rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm wraz z rozebraniem ławy betonowej; 33) rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm ustawionego na podsypce cementowo – piaskowej; 34) ustawienie krawężnika betonowego nowego o wymiarach 20 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 35) ustawienie krawężnika betonowego z odzysku o wymiarach 20 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 36) rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm wraz z rozebraniem ławy betonowej; 37) rozebranie krawężnika betonowego o wymiarach 20 x 30 cm ustawionego na podsypce cementowo – piaskowej; 38) ustawienie krawężnika kamiennego nowego o wymiarach 20 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 39) ustawienie krawężnika kamiennego z odzysku o wymiarach 20 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz z wykonaniem wykopu; 40) rozebranie krawężnika kamiennego o wymiarach 20 x 30 cm wraz z rozebraniem ławy betonowej; 41) rozebranie krawężnika kamiennego o wymiarach 20 x 30 cm ustawionego na podsypce cementowo – piaskowej; 42) ustawienie obrzeża betonowego nowego o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowka; 43) ustawienie obrzeża betonowego z odzysku o wymiarach 6 x 20 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowka; 44) rozebranie obrzeża betonowego o wymiarach 6 x 20 cm; 45) ustawienie obrzeża betonowego nowego o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowka; 46) ustawienie obrzeża betonowego z odzysku o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wykonaniem rowka; 47) rozebranie obrzeża betonowego o wymiarach 8 x 30 cm; 48) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych nowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 49) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z odzysku sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 50) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 12 cm; 51) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 52) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych nowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 53) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z odzysku sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 54) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 15 cm; 55) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) lub kwadratowych grubości 15 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 56) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych nowych typu Jomb o grubości 10 cm na podsypce piaskowej; 57) ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych z odzysku typu Jomb; 58) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych nowych typu Jomb o grubości 10 cm na podsypce piaskowej; 59) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych nowych typu Jomb o grubości 10 cm na podsypce piaskowej; 60) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm nowej, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 61) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm z odzysku, na podsypce cementowo – paskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 62) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 63) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 64) wykonanie spoinowania istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 9 x 11cm zaprawą cementową z dodatkiem środka przyspieszającego wiązanie; 65) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 7 x 9 cm nowej, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 66) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 7 x 9 cm z odzysku, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 67) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 7 x 9 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 68) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 7 x 9 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 69) wykonanie spoinowania istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 7 x 9 cm zaprawą cementową z dodatkiem środka przyspieszającego wiązanie; 70) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4 x 6 cm nowej, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 71) ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4 x 6 cm z odzysku, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 72) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 5m2) nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4 x 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 73) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4 x 6 cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; 74) wykonanie spoinowania istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 4 x 6 cm zaprawą cementową z dodatkiem środka przyspieszającego wiązanie; 75) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 12m2) nawierzchni brukowcowej z kamienia o wysokości 13-17 cm; 76) remont cząstkowy (o powierzchni w jednym miejscu do 12m2) nawierzchni brukowcowej z kamienia o wysokości 16-20 cm; 77) rozebranie nawierzchni brukowcowej; 78) ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (lotniskowych) z odzysku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem; 79) rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (lotniskowych); 80) ustawienie 1m ścieku z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej 81) ustawienie 1 m ścieku z elementów prefabrykowanych trójkątnych 82) rozebranie ścieków z elementów prefabrykowanych 83) rozebranie nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 4 cm; 84) wykonanie podbudowy z betonu klasy B-7,5; 85) wykonanie podbudowy z betonu klasy B-15; 86) rozebranie podbudowy betonowej o średniej grubości 10 cm; 87) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółki wraz z transportem pospółki do miejsca wbudowania; 88) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (materiał Inwestora) wraz z transportem do miejsca wbudowania; 89) wykonanie podbudowy z destruktu betonowego 0-40 mm (materiał Inwestora) wraz z transportem do miejsca wbudowania; 90) wykonanie koryta (metodą ręczną, bądź przy użyciu sprzętu zmechanizowanego wraz z wywozem urobku) na głębokość 5 cm, pod nawierzchnię jezdni lub chodnika, 91) wykonanie koryta (metodą ręczną, bądź przy użyciu sprzętu zmechanizowanego wraz z wywozem urobku), pod nawierzchnię jezdni lub chodnika - dodatek za każdy dalszy 1 cm głębokości koryta; 92) wywóz i przywóz materiałów pochodzących z robót rozbiórkowych, transport na średnią odległość 10 km; 93) regulacja pionowa włazów kanałowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej; 94) regulacja pionowa wpustów żeliwnych studzienek deszczowych; 95) regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych; 96) regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych; 97) prace o charakterze szczątkowym, związane z realizacją prac określonych zakresem zamówienia, rozliczane z zastosowaniem podanych stawek roboczogodziny, pracy sprzętu oraz składników cenotwórczych w oparciu Katalogi Nakładów Rzeczowych. Za remont cząstkowy nawierzchni uważa się naprawę pojedynczych uszkodzeń o powierzchni w jednym miejscu: a) w przypadku nawierzchni z kostek brukowych betonowych, kostek kamiennych, płyt betonowych (trylinki), płyt betonowych wielootworowych – do 5 m2; b) w przypadku nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych oraz nawierzchni z brukowca – do 12 m2. Do wykonania remontów cząstkowych należy użyć w maksymalnym zakresie materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni. W przypadku konieczności uzupełnienia brakującego materiału należy użyć materiał z odzysku lub nowy, posiadany przez Zamawiającego. Wykorzystanie jako materiału uzupełniającego materiału nowego Wykonawcy należy traktować jako wykonanie nawierzchni z materiałów nowych. Prace należy wykonywać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie z asortymentem i ilościami robót określonymi w przedmiarze robót. Za minimalną ilość rozliczeniową robót przyjmuje się 0,1 m2 i 0,1 m3. Ilości mniejsze należy przyjąć jako odpowiednio 0,1 m2 i 0,1 m3. Wywóz i przywóz materiałów pochodzących z rozbiórek – transport materiałów z rozbiórki będzie się odbywać na średnią odległość 10 km. Miejsce składowania gruzu i materiałów z rozbiórki wskaże Zamawiający. Materiały sypkie takie jak destrukt betonowy czy kruszywo kamienne będą ładowane na środki transportu wykonawcy nieodpłatnie. Załadunek i rozładunek materiałów brukarskich takich jak kostki betonowe, płyty chodnikowe, krawężniki itp. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie. 3. Postanowienia ogólne: 1) Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej i pełnej gotowości do realizacji prac wynikających z zakresu umowy, gotowości do przystąpienia do wykonania robót zlecanych przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania protokołu konieczności. 2) Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym w godzinach pracy. 3) Każdorazowy zakres prac, termin realizacji oraz powierzchnię przeznaczoną do remontu, określi protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmiana terminu realizacji prac zlecanych protokołem konieczności może nastąpić jedynie za potwierdzoną zgodą Zamawiającego. 4) Protokół konieczności określa: a) zakres robót; b) ilość robót c) wartość robót obliczoną w oparciu o ilości i ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy. 5) Zwiększenie powierzchni remontu może nastąpić w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie nowego protokołu konieczności. 6) Wykonawca zapewnia projekt organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784.j.t.), a w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów, dodatkowe koszty zmian organizacji ruchu (objazdów) pokryje Zamawiający. 7) Oznakowanie terenu robót Wykonawca wykona we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym, wymaganiami „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, a także z wymogami szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 8) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 9) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Urządzenia zabezpieczające użyte do tych celów powinny być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 j.t. zał.) 10) Zakończenie remontu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do godziny 1000 w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu obmiar robót z określeniem dokładnej lokalizacji oraz kosztorys powykonawczy. Zamawiający dokona odbioru przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 7 dni od daty dostarczenia obmiaru. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności wykonanych robót z: a) zakresem prac określonych w protokole konieczności; b) obmiarem robót; c) dokumentacją techniczną (o ile została sporządzona); d) wynikami badań laboratoryjnych. 11) Podstawą do wystawienia faktur będą kosztorysy powykonawcze i protokoły odbioru robót podpisane przez obie strony. 12) Zapadnięcia w nawierzchniach z materiałów brukarskich, wskazane przez inspektora jako zagrażające bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca zabezpieczy i oznakuje w ciągu 2 godzin od momentu przekazania mu informacji w godzinach pracy faxem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 13) Wykonawca zapewnia własny transport do objazdów celem: zlecenia prac, kontroli stanu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kontroli zleconych prac oraz ich odbioru. 14) Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, bądź aprobatę techniczną. Obowiązkiem tym nie są objęte materiały pochodzące z rozbiórek (z odzysku), wykorzystane do wykonania prac. 15) Wykonawca zapewni dostęp do zaplecza laboratoryjnego i na żądanie Zamawiającego będzie przedkładał wyniki badań laboratoryjnych (zgodnie z wymaganiami w SST) stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku, jeżeli w ocenie Zamawiającego, wyniki badań laboratoryjnych nie odpowiadają jakości wbudowanych warstw, Zamawiający zleci wykonanie badań niezależnemu laboratorium. Koszty badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą tożsame z wynikami przedstawionymi przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty zlecenia niezbędnych badań ponosi Wykonawca. 16) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie mógł pobierać z placu budowy próbki prefabrykatów betonowych i drogowych oraz próbki podbudowy do badań laboratoryjnych, celem sprawdzenia jakości elementów drogowych. Zakresem badań objęte będą również roboty ziemne. Koszt badań ponosi Zamawiający, jeżeli wyniki badań będą odpowiadały deklaracji zgodności, certyfikatowi zgodności z Polską Normą, bądź aprobacie technicznej przedstawionej przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszt zlecenia niezbędnych badań ponosi Wykonawca. 17) Zamawiający ma prawo do zlecenia robót w ostatnim dniu obowiązywania umowy, z terminem realizacji prac określonym w protokole konieczności. 18) Prace o charakterze szczątkowym, związane z realizacją prac określonych zakresem zamówienia, będą rozliczane z zastosowaniem podanej stawki roboczogodziny netto (bez VAT) oraz składników cenotwórczych netto (bez VAT) wskazanych w ofercie: a) stawka roboczogodziny (r-g); b) koszty ogólne Ko (R+S); c) zysk Z; d) jednostkowy koszt pracy sprzętu i środków transportowych S: ­zagęszczarka (1 godz. pracy); ­samochód ciężarowy od 5 do 10 ton (1 godz. pracy); ­sprężarka (remonter) (1 godz. pracy); ­piła do cięcia nawierzchni drogowych (1 godz. pracy); ­koparka (1 godz. pracy). 19) Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, za skutki i następstwa zdarzeń zależnych od nienależytego i nieterminowego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości robót w poszczególnych asortymentach (nie więcej niż 15% ilości określonych w ramach danego rodzaju) w ramach wynagrodzenia umownego. Zmiana nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych i nie będzie stanowiła zmiany umowy. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 5. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji j/n: a) minimum 3-letniej na remonty nawierzchni wykonane z nowych materiałów Wykonawcy, licząc od dnia odbioru zleconych robót, b) minimum 3-letniej na remonty nawierzchni wykonane z materiałów z odzysku oraz materiałów nowych przekazanych przez Zamawiającego, licząc od dnia odbioru zleconych robót, z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych materiałów. Uwaga: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Kryteria i tryb oceny ofert”. 8. W przypadku, gdy w SST zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SST. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SST, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną