Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23 oraz wykonanie sześciu okien uchylnych aluminiowych malowanych proszkowo oraz ich montaż w pomieszczeniach dydaktycznych od strony elewacji na siódmym piętrze budynku Collegium Novum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA WYŻSZA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23 oraz wykonanie sześciu okien uchylnych aluminiowych malowanych proszkowo oraz ich montaż w pomieszczeniach dydaktycznych od strony elewacji na siódmym piętrze budynku Collegium Novum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23, Część 2 - Wykonanie sześciu okien uchylnych aluminiowych malowanych proszkowo oraz ich montaż w pomieszczeniach dydaktycznych od strony elewacji na siódmym piętrze budynku Collegium Novum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ: opis przedmiotu zamówienia, przedmiar, dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną