„Zadanie 1: Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Chmielewo na odcinku od km 4+054 do km 4+550 SL. Zadanie 2: Remont nawierzchni zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP” – II przetarg.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2020-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 50667863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zadanie 1: Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Chmielewo na odcinku od km 4+054 do km 4+550 SL. Zadanie 2: Remont nawierzchni zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP” – II przetarg.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Zadanie 1: Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Chmielewo na odcinku od km 4+054 do km 4+550 SL. Zadanie 2: Remont nawierzchni zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW 648 Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski – Przytuły w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP” – II przetarg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną