Zadanie A: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo”, Zadanie B: „Budowa zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna” realizowanych w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 50667863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie A: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo”, Zadanie B: „Budowa zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna” realizowanych w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie A: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo”, Zadanie B: „Budowa zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna” realizowanych w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną