ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II – Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem, 4 szt. przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz. dwóch kosiarek bijakowych będących wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-620 Białystok, ul. Elewatorska
 • Telefon/fax: tel. 85 67 67 130 , fax. 85 67 67 153
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  ul. Elewatorska 6
  15-620 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153
  REGON: 50667863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II – Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem, 4 szt. przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz. dwóch kosiarek bijakowych będących wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I - Naprawy, przeglądy wraz z częściami 3 szt. samochodów osobowych, 5 szt. samochodów ciężarowych będących na wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce. ZADANIE II – Naprawy, przeglądy wraz z częściami 2 szt. ciągników rolniczych z osprzętem, 4 szt. przyczep, rębaka, zamiatarki, oraz. dwóch kosiarek bijakowych będących wyposażeniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną