Zaprojektowanie i remont placu zabaw, remont 2 łazienek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 przy ulicy Armii Krajowej 34 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe nr 80 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Samorządowe nr 80
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-661 Białystok, Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 856 615 612, , fax. 85 66 15 612
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 80
  Armii Krajowej 34
  15-661 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 615 612, , fax. 85 66 15 612
  REGON: 20040520000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ps80.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i remont placu zabaw, remont 2 łazienek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 przy ulicy Armii Krajowej 34 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie dokumentacji projektowej oddzielnie dla placu zabaw i oddzielnie dla łazienek 2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad remontem 3) wykonanie remontu 2 łazienek 4) wykonanie remontu placu zabaw 5) wykonanie remontu schodów wyjściowych z budynku 6) wykonanie siedzisk z desek kompozytowych na obudowie piaskownicy wykonanej z cegły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną