ZP-1/SP28/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku.

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-553 Białystok, ul. Warmińska
 • Telefon/fax: tel. 85 743 13 78, , fax. 85 743 13 78
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku
  ul. Warmińska 55
  15-553 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 743 13 78, , fax. 85 743 13 78
  REGON: 73565800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-1/SP28/19 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych wg następujących części: część Nr 1a -Mięso i przetwory mięsne, część Nr 1b -Warzywa i owoce, część Nr 1c -Nabiał i produkty mleczarskie, część Nr 1d -Mrożonki i ryby, część Nr 51e-Różne artykuły spożywcze, część Nr 1f -Pieczywo, część Nr 1g -Mięso drobiowe i wędliny drobiowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną